Dao Phúc Sen Cao Bằng

499.000VND

Dao Phúc Sen Cao Bằng – Dao làng nghề của người Nùng an sản xuất thủ công đã tồn tại hàng trăm năm nay. Dao bền chắc, đủ bộ dao chặt, thái…